Zásady cookie

Tyto zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány 16. června 2023 a vztahují se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku.

1. Úvod
Naše webové stránky https://stavnext.cz (dále jen „webové stránky“) používají soubory cookie a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „soubory cookie“). Soubory cookie umisťují také námi najaté třetí strany. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o používání souborů cookie na našich webových stránkách.

2. Co jsou to soubory cookie?
Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odesílán spolu se stránkami tohoto webu a ukládán vaším prohlížečem na pevný disk vašeho počítače nebo jiného zařízení. Informace v něm uložené mohou být při další návštěvě vráceny na naše servery nebo na servery příslušných třetích stran.

3. Co jsou to skripty?
Skript je část programového kódu, která slouží ke správnému a interaktivnímu fungování našich webových stránek. Tento kód se spouští na našem serveru nebo ve vašem zařízení.

4. Co je to webový maják?
Webový maják (nebo pixelový tag) je malý, neviditelný kousek textu nebo obrázku na webové stránce, který se používá ke sledování návštěvnosti webové stránky. Za tímto účelem se pomocí webových majáků ukládají různé údaje o vás.

5. Soubory cookie
5.1 Technické nebo funkční soubory cookie

Některé soubory cookie zajišťují správné fungování určitých částí webových stránek a to, že vaše uživatelské preference zůstanou známé. Umístěním funkčních souborů cookie vám usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Při návštěvě našich webových stránek tak nemusíte opakovaně zadávat stejné údaje a například zboží zůstává v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto soubory cookie můžeme umístit i bez vašeho souhlasu.

5.2 Statistické soubory cookie

Statistické soubory cookie používáme k optimalizaci práce s webovými stránkami pro naše uživatele. Pomocí těchto statistických souborů cookie získáváme přehled o využívání našich webových stránek. Žádáme vás o souhlas s umístěním statistických souborů cookie.

5.3 Marketingové/sledovací soubory cookie

Marketingové/sledovací soubory cookie jsou soubory cookie nebo jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů pro zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele na těchto webových stránkách nebo na několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.

5.4 Sociální média

Na našich webových stránkách jsme zařadili obsah z Facebooku, který slouží k propagaci webových stránek (např. „like“, „pin“) nebo sdílení (např. „tweet“) na sociálních sítích, jako je Facebook. Tento obsah je vložen s kódem pocházejícím z Facebooku a umisťuje soubory cookie. Tento obsah může ukládat a zpracovávat určité informace pro personalizovanou reklamu.

Přečtěte si prosím prohlášení o ochraně osobních údajů těchto sociálních sítí (která se mohou pravidelně měnit), abyste se dozvěděli, co dělají s vašimi (osobními) údaji, které zpracovávají pomocí těchto souborů cookie. Získané údaje jsou v maximální možné míře anonymizovány. Společnost Facebook se nachází ve Spojených státech.

6. Umístěné soubory cookie
Písma Google
Marketing/sledování

Souhlas se službou google-fonts
Google reCAPTCHA
Marketing/sledování

Souhlas se službou google-recaptcha
Mapy Google
Marketing/sledování

Souhlas se službou google-maps
Facebook
Marketing/sledování, funkční

Souhlas se službou facebook
7. Souhlas
Při první návštěvě našich webových stránek se zobrazí vyskakovací okno s vysvětlením o souborech cookie. Jakmile kliknete na „Uložit volby“, souhlasíte s tím, abychom používali kategorie souborů cookie a zásuvných modulů, které jste vybrali ve vyskakovacím okně, jak je popsáno v těchto Zásadách používání souborů cookie. Používání souborů cookie můžete prostřednictvím svého prohlížeče zakázat, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.

7.1 Správa nastavení souhlasu

Funkční
Vždy aktivní
Statistiky

Statistiky
Marketing

Marketing
8. Povolení/zakázání a mazání souborů cookie
Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookie. Můžete také určit, že určité soubory cookie se nesmí ukládat. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, abyste při každém umístění souboru cookie obdrželi zprávu. Další informace o těchto možnostech naleznete v pokynech v nápovědě vašeho prohlížeče.

Upozorňujeme, že naše webové stránky nemusí fungovat správně, pokud jsou všechny soubory cookie zakázány. Pokud soubory cookie ve svém prohlížeči odstraníte, budou po vašem souhlasu při další návštěvě našich webových stránek opět umístěny.

9. Vaše práva týkající se osobních údajů
Ve vztahu k vašim osobním údajům máte následující práva:

Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřeba, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovávány.
Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které jsou nám známy.
Právo na opravu: Máte právo své osobní údaje kdykoli doplnit, opravit, nechat vymazat nebo zablokovat.
Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat své osobní údaje vymazat.
Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a předat je v plném rozsahu jinému správci.
Právo vznést námitku: můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Tomu vyhovíme, pokud neexistují oprávněné důvody pro zpracování.
Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Viz kontaktní údaje v dolní části těchto Zásad používání souborů cookie. Pokud máte stížnost na to, jak s vašimi údaji nakládáme, budeme rádi, když se nám ozvete, ale máte také právo podat stížnost dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

10. Kontaktní údaje
V případě dotazů a/nebo připomínek týkajících se našich Zásad používání souborů cookie a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Jiří Kellner
Palackého 194
Rokycany
337 01
Česká republika
Webové stránky: http://www.stavnext.cz
E-mail: zc.txenvats@anko
Telefonní číslo: +420 725 801 133

Tyto Zásady používání souborů cookie byly synchronizovány s cookiedatabase.org dne 16. června 2023.

Co byste mohli vědět o plastových oknech

Naše okna a dveře jsou zhotoveny z profilů ALUPLAST, jejichž základem je homogenní směs PVC, která odolává silnému atmosférickému znečištění. Tímto je zaručena i stálost barev. 

Výrobky z PVC profilů systému ALUPLAST jsou odolné proti vápnu a cementu. Pohledové plochy profilů jsou chráněny ochrannou snímatelnou folií, která chrání výrobek proti případnému potřísnění maltou. Tuto fólii doporučujeme odstranit po montáži, nejpozději však do 1 měsíce od data montáže. Vlivem působení tepelných účinků slunečního záření mohou při překročení této lhůty vzniknout při odstraňování ochranné folie potíže.
Znečištění maltou mohou být ohrožena pouze skla a kování. Jinak může dojít k poleptání, které by nemuselo být odstranitelné. Odstraňte proto čerstvé potřísnění maltou ihned čistou vodou. Odstraňování zbytků malty nepřiměřeným způsobem může vést k poškrábání profilů. Případné zbytky zatvrdlé malty proto odstraňujte opatrným odklepnutím dřevěnou nebo plastovou špachtlí.
Znečištění kování nebo těsnění výrobků může vést k poškození funkce výrobků. Také tyto prvky musí být ihned očištěny. Věnujte prosím také pozornost případnému ucpání odvodňovacích drážek, které se nalézají na spodních částech rámů. Také tento konstrukční prvek výrobku, důležitý pro jeho dokonalou funkci musí být udržen při provádění zednických prací a po jejich ukončení v čistém, průchodovém stavu.

K údržbě a při mazání pohyblivých částí, použijte běžně dostupný olej na šicí stroje. K zajištění dlouhotrvající funkce postačí pár kapek tohoto oleje.

Použité profily mají hladký povrch , který je velmi jednoduše omyvatelný a ošetřovatelný. Můžete použít:

  • tekuté čistící prostředky pro domácnost.
  • nepoužívejte žádné čistící prostředky obsahující hrubší brusné částice (prostředky na bázi písku), které stejně jako drátěnky a podobné prostředky vedou k poškrábání.
  • nepoužívejte k čištění nebo omývání žádná ředidla (nitroředidla a jiná). Tato napadají povrch profilů a mohly by vést ke změně zabarvení či vytvoření fleků.
  • ve výrobcích použité těsnící profily jsou vyrobeny z vysoce hodnotného syntetického kaučuku APTK. Také tyto profily musí být ošetřovány tekutými čistícími prostředky pro domácnost.
  • pokud se objeví znečištění, které nelze uvedenými prostředky odstranit, obraťte se na nás o radu.

Pokud v podzimním dešti usednete promoklí do auta a „zapotí“ se vám všechna okna zevnitř ještě než se rozjedete, nijak zvlášť se nad tím nepodivujete. Prostě nastartujete, zapnete topení na maximum a kdo ji má, zapne klimatizaci. V krátké době problém zmizí.
Pokud se nám s příchodem chladného počasí začnou v bytě rosit nová plastová okna, první co nás napadne je reklamace oken. A přitom jde o úplně stejný fyzikální jev se stejnou příčinou i s totožným způsobem nápravy!

Nejsou, požadavky na údržbu jsou ale (např. ve srovnání s okny dřevěnými) opravdu minimální. Plast i skla je nutné občas zbavit nečistot s použitím běžných čisticích prostředků, je nutno kontrolovat a případně vyčistit systém odvodnění a dekomprese okenních rámů, v předepsaných intervalech je nutno zbavit prachu i jiných nečistot a namazat pohyblivé díly.

Odborníci se vesměs shodují, že optima bylo dosaženo počtem komor 5 nebo 6 při stavební hloubce 70 – 85 mm. Dalším zvyšováním těchto hodnot již nejsou výsledné parametry profilů významněji ovlivnitelné a k jejich zlepšení je účinnější hledat jiné cesty. Navíc je zcela běžné, že např. určitý pětikomorový profil má tepelně izolační vlastnosti lepší, než jiný profil, který má komor třeba šest. Z uvedeného vyplývá, že lepší, než si lámat hlavu, zda vybrat profil s pěti, šesti či sedmi komorami, je orientovat se výhradně dle toho, jakou tepelně izolační schopnost (koeficient Uf) má daný profil (vč. standardní výztuže) certifikovánu, případně jakých hodnotu tepelně izolační schopnosti lze podle certifikátu autorizované osoby dosáhnout při určitých typech zasklení u oken z něj vyrobených (koeficient Uw). V dnešní době (i s ohledem na trend zpřísňování příslušných norem a směrnic v nejbližší budoucnosti) doporučujeme vyhýbat se již profilům, jejichž Uf je vyšší než 1,3 W/m2K, resp. hotovým výrobkům, jejichž Uw přesahuje hodnotu 1,2 W/m2K. Velmi dobře by dle našeho názoru měla potřebám většiny zákazníků nyní i v dohledné budoucnosti vyhovět okna s Uw = 0,9 – 1,2 W/m2K, pokud zvolíte výrobky s Uw pod 0,8 W/m2K, je jistota nejvyšší kvality a technické úrovně naprostá.

Ano, odstranění starého a osazení nového okna je poměrně rychlá záležitost, takže nedochází k zásadnímu prochladnutí místností. Navíc se okna vyměňují postupně, vždy je tedy část prostoru vytápěná. Materiály, které používáme k montáži v zimě, je možné použít až do teplot -10 °C.


Naší snahou je Vaše maximální spokojenost a našimi výrobky spojená s příjemným vědomým, že je o ně dlouhodobě postaráno Vaší péčí podle naších výše uvedených doporučení, jakož i našim servisem v době záruky i po jejím ukončení.

Když se skla Vašich nových oken jednou zapotí, je to důkaz o jejich těsnosti, nikoli závada! Vaše vzrušení je však pochopitelné. Vždyť Vaše stará okna tuto vlhkost odvedla, avšak ve spojení s unikem tepla. Vlhkost obsažená ve vzduchu byla odváděna u starých oken mezerami a štěrbinami, což mohlo být pokládáno za určitou automatickou výměnu vzduchu, která pro Vás řešila problematiku jeho přirozeného obsahu vlhkosti a srážlivosti této vlhkosti na sklech za určitého tlaku vzduchu při dosažení teploty rosného bodu. Logickými a přirozenými nevýhodami byl průvan a zmíněné tepelné ztráty. Vlhkost vzduchu a kondenzace vodních par při dosažení teploty rosného bodu na ploše izolačního skla jsou běžným fyzikálním jevem, kterému lze předejít

Vyvětrejte ráno po dobu ¼ hodiny všechny prostory a mimo to několik minut v průběhu dne. Otevřete přitom co nejvíce okna a po tuto dobu zcela uzavřete ventily topení. Dávejte však pozor na to, aby teplota větraného prostoru neklesla pod 15 stupňů C.
Pokud jste si objednali okna s mikroventilací,je možné použít tohle spárové větrání dle potřeby.

Každý topný spalovací systém, také kamna na uhlí nebo plynové sporáky, potřebují k hoření vzduch, obsahující k hoření nezbytný kyslík. Vzhledem k tomu, že okna a jiné výrobky z profilů systému ALUPLAST jsou velmi těsná, je nezbytně nutné za den vícekrát několik minut tuto místnost vyvětrat. Za tím účelem otevřete okna co nejvíce. Výsledkem jsou suché prostory s příjemným a pohodlným obytným klimatem a odstranění rizika udušení.

Pokud se jednou vyskytne na Vašem výrobku závada nebo dojde ke zničení izolačního skla, obraťte se vždy jen na dodavatele/ na nás. V žádném případě se nesnažte sami odstranit škody.

V případě oken z kvalitních plastových profilů s doložitelným původem a vlastnostmi a v případě, že svaření rohů okenních rámů proběhlo na kvalitním speciálním stroji a při dodržené technologii této operace, je samovolné praskání rámů vyloučeno. Pochybnosti, které v tomto směru existují, jsou ve většině případů vyvolány smutnými zkušenostmi s produkty některých méně seriózních výrobců nebo dovozců oken pochybné kvality a původu. Výjimečně může dojít k prasknutí plastu při neopatrné manipulaci s okny během montáže, zvlášť je-li prováděna za velmi nízkých teplot.

Výrobci profilových systémů většinou uvádějí životnost plastových oken plus mínus cca 50 let. Tyto hodnoty jsou odvozeny z výsledků zrychlených simulačních testů, prováděných v jejich laboratořích i v laboratořích různých zkušebních institutů, protože získat poznatky o jejich skutečné životnosti prakticky ještě nebylo vzhledem k délce existence těchto výrobků možné. Testy hodnotí změnu fyzikálních vlastností profilů, degradaci barev atd. vlivem mechanického opotřebení i povětrnostních podmínek a výsledkům z nich odvozených dnes již lze docela dobře věřit. Plastová okna se v Evropě totiž začala vyrábět a do staveb osazovat již kolem r. 1965 a ještě dnes lze v řadě evropských staveb (zejména ve starších hotelech, restauracích apod.) najít řadu z těchto pionýrských výrobků, které stále fungují, přestože konstrukce tehdejších plastových profilů i receptury pro jejich výrobu byly ve srovnání s dnešní úrovní daleko primitivnější. Předpokladem ovšem je, aby byly dodržovány základní požadavky na obsluhu a údržbu oken, zejména jejich kování.

Máte pravdu v tom, že plastová okna mají obvykle masivnější vzhled než stará okna dřevěná. Je to dáno požadavky na statiku a na stabilitu otvíravých částí, jimž profily musí vyhovět, a přestože jsou řádně vyztuženy, výsledné rozměry profilových uzlů bývají robustnější. Také je pravda, že většina plastových RÁDCE oken se středovým těsněním musí mít z principu větší pohledovou šířku rámového profilu. Není tomu tak ovšem u našich plastových oken se třemi těsněními (dvě dorazová + jedno středové), která díky vtipnému konstrukčnímu řešení mají menší pohledovou šířku, jako okna s pouze dvěma těsněními dorazovými. Šířka uzlu rám + křídlo je u standardních oken a balkonových dveří přitom esteticky velmi přijatelná – z omítky vyčnívá pouhých cca 100 mm a dle řešení stavby to může být i podstatně méně.

Stavnext s.r.o. , Rokycany 337 01